Realizujemy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży:

 

"POZNAJEMY SWÓJ REGION NA DWÓCH KÓŁKACH"

W ramach programu zrealizowaliśmy nastepujące rajdy

1. Rymanów Zdrój

2. Iwonicz Zdrój

3. Sanok - skansen

4. Bóbrka

5. Czrnorzecko-Strzyżowski P. K.

6. Góra Liwocz

7. Dukla - muzeum

8. Kamieniec

9. "Prządki"

 

Już na wiosnę następne rajdy !